TT Kempen team CUP '23

In the first week of January 2023, TT Kempen organises an international training camp & team tournament.

LOCATION: Sport Center ‘t Hofeind, Hofeinde, Merkplas, Belgium
PROGRAM:
Monday, January 2nd
09.00 – 13.00: welcome to all teams
13.30 – 15.30: trainingsession 1
16.00 – 18.00: trainingsession 2
 
Tuesday, January 3rd
10.00 – 12.00: trainingsession 3
13.30 – 15.30: trainingsession 4
16.00 – 18.00: trainingsession 5
 
Wednesday, January 4th
 09.00 – 18.00: start team tournament (poules)
 
Thursday, January 5th
09.00 – 16.00: finales team tournament

SERIES:

 • U11 boys / girls (2011 and younger)
 • U14 boys / girls (2008-2009-2010)
 • U17 boys / girls (2005-2006-2007)

Players older than 17 can join the trainingsessions, but not the tournament.

PRICING:

 • Stage (2 days):  € 70
 • Tournament: € 30
 • Stage + tournament: € 90
 • All-in: € 225 * / € 300 **

All-in includes: stage + tournament + stay at sleeping halls + meals

Choose your stay:

* ESBERG, sleeping halls, 3,5 km from sport center

** VREEHOEVE, more luxury, 5 km from sport center

If you like your stay at a hotel, please contact us.

 1. Voorafgaand aan het tornooi vindt een trainingsstage plaats eveneens georganiseerd door TT Kempen, op dezelfde locatie dan waar het tornooi doorgaat(Sportcentrum t’Hofeind, Hofeinde 7, 2330 Merksplas). De stage gaat door op maandag 2 januari 2023 en dinsdag 3 januari 2023. De stage bevat 5 trainings-momenten waarbij de eerste sessie start op 2 januari om 13.30.
 2. Het tornooi TT Kempen Team Cup wordt georganiseerd door TT Kempen Commv
  Dit tornooi is voorbehouden aan de leden van de beide vleugels van de K.B.T.T.B (AFTT & VTTL), aan de spelers aangesloten bij een buitenlandse bond die door de I.T.T.F (international table tennis federation) erkend is en voor spelers niet aangesloten bij een erkende bond.
  Het tornooi vindt plaats op donderdag 4 januari en vrijdag 5 januari 2023 in het sportcentrum ‘t
  Hofeind (Hofeinde 7, 2330 Merksplas).
 3. Hoofdscheidsrechter en verantwoordelijke: Pieter Geerts (0032 498 11 23 89 of pietergeerts99@hotmail.com)
  a. Medeverantwoordelijken: Robin Devos, Lennert Taels, Nick Van Camp, Laura Van
  Baekel
 4. Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur via https://ttkempen.be/tt-kempen-team-cup/of via e-mail naar info@ttkempen.be en dit tot uiterlijk tegen vrijdag 23 december 2022.  Een inschrijving verloopt correct door op de website van TT Kempen het formulier bij “registration” in te vullen. Hierbij wordt je naam ingevuld van je team, naam van de spelers, geboortejaar, niveau, e-mail, deelname, overnachting en reeks. De inschrijvingen kunnen vervroegd worden afgesloten bij het bereiken van een maximaal aantal spelers in een bepaalde reeks.
 5. Spelers kunnen deelnemen aan de reeksen: – Girls U11 (geb.jaar 2011 en jonger) – Boys U11 (geb.jaar 2011 en jonger) – Girls U14 (geb.jaar 2010/2009/2008) – Boys U14 (geb.jaar 2010/2009/2008) – Girls U17 (geb.jaar 2007/2006/2005) – Boys U17 (geb.jaar 2007/2006/2005)
 6. TT Kempen bekijkt aan de hand van inschrijvingen of er wordt gespeeld in 1 of 2 reeksen per
  reeks. Indien er een te groot niveauverschil is en voldoende inschrijvingen dan wordt er
  overgegaan naar een categorie A (nationaal tot internationaal niveau) en een categorie B
  (club tot regionaal niveau).
 7. Spelers mogen deelnemen aan een reeks hoger indien gewenst. Het is niet toegestaan om deel te nemen bij een leeftijdsreeks lager.
 8. Teams mogen deelnemen vanuit clubs, individuele organisaties, provincies, federaties, trainingscentrums, … Alle deelnemende teams zijn welkom.
 9. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro per team! De inschrijving is pas volledig na betaling op BE68 7360 5958 4134.
 10. Bij niet deelname zonder tijdig af te melden (ten laatste op vrijdag 30 december 2022 per sms of mail aan de hoofdscheidsrechter) blijft het inschrijvingsbedrag verschuldigd.
 11. Op dag 1 wordt er gespeeld in poules van 3 tot 5 teams. We mikken op een zo groot mogelijke poule zodat iedereen minstens 6 wedstrijden (enkel of dubbel) gespeeld heeft op 1 dag. Bij reeksen met poules, wordt de rangschikking als volgt bepaald: – aantal gewonnen wedstrijden – bij gelijke stand tussen 2 teams geldt de onderlinge wedstrijd – bij gelijke stand tussen 3 teams gelden de resultaten van de onderlinge wedstrijden, vervolgens de onderlinge set-verhouding en tenslotte de punten-verhouding. Alle teams spelen na de poule nog wedstrijden voor de plaatsen. TT Kempen probeert dit zo te organiseren dat er op dag 2 ook nog minstens 4 wedstrijden worden gespeeld door iedereen. 
 12. Alle teamwedstrijden worden gespeeld volgens het volgende principe: A – B / B – A / Dubbel / B – B / A – A.
 13. Op dag 2 gaan de finalerondes door. Deze wedstrijden worden gestopt vanaf dat een team 3 wedstrijden gewonnen heeft. De score kan dus 3t0, 0t3, 3t1, 1t3, 3t2 of 2t3 zijn. Bij verlies op dag 2 wordt er nog verder gespeeld voor de plaatsen. Elk team eindigt uiteindelijk op een plaats in de rangschikking.
 14. Alle wedstrijden worden gespeeld in drie gewonnen sets.
 15. De reglementen van de K.B.T.T.B. en de ITTF zijn van toepassing.
 16. Het tornooi wordt gespeeld op 10 blauwe joola world cup 22 tafels en 10 blauwe Donic Waldner Classis 25. Er wordt gespeeld met witte Joola Flash  competitieballen.
 17. De deelnemers dienen te spelen in sportuitrusting en met schoenen die geen strepen nalaten. Witte kledij is niet toegelaten.
 18. Alle spelers dienen zich aan te melden uiterlijk een half uur vóór de aanvang van hun 1ste reeks.
 19. Prijzen voorzien voor de plaatsen 1 tot 4 in elke reeks. Reeksen met onvoldoende inschrijvingen kunnen afgelast worden en/of het prijzengeld verminderd.
 20. Er geldt een algemeen rookverbod in het sportcomplex en er mogen geen eigen dranken genuttigd worden. Het is er ook ten strengste verboden eten en dranken, andere dan water, te verbruiken in de zaal. Hiervoor is er een cafetaria voorzien.
 21. Er zijn aparte kleedkamers (met douches) beschikbaar voor de dames en de heren.
 22. De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstallen of gebeurlijk ongeval.
 23. De hoofdscheidsrechter is bevoegd om alle beslissingen te nemen die nodig zijn voor het goede verloop van het evenement. Deze beslissingen zijn niet voor beroep vatbaar.
 24. Door zich in te schrijven verklaart iedere deelnemer het reglement vooraf gelezen en goedgekeurd te hebben. Dit reglement kan de deelnemer vinden op de website van de organisatie ttkempen.be.