Traject op maat

Bij traject op maat proberen we op een zo professionele manier onze spelers te begeleiden. Traject op maat wordt altijd bekeken op een langere termijn. Er worden afspraken gemaakt van minimum een half jaar. Voor we van start gaan doorlopen we enkele stappen:

  • filmen van een test-training
  • techniek-analyse: waar zitten de problemen?
  • Samen doelstellingen bepalen: wat is realistisch tegen welke periode? Waar willen we vooral aan werken?
  • Persoonlijk schema opstellen met individuele trainingen – groepstrainingen – fysieke aspecten – coaching op tornooien – …
  • Afspraken maken qua prijs
  • Aan de slag!