Mentale training bij TT Kempen

Mentale training bij TT Kempen

Op zaterdag 14/09/2019 gaat er in het lokaal van Turnhout een eerste mentale trainingssessie door voor de spelers van Top Team Kempen. Wij willen onze jonge spelers breed vormen en het mentale aspect heeft hierin een belangrijke plaats. Deze sessie zal geleid worden door Tom Faes (A-trainer) die vanuit zijn ervaringen als toptrainer in de topsportschool een goede kijk heeft op wat er nodig is voor onze jeugdspelers. Tom coacht daarnaast ook bedrijven en personen in hun job-omgeving en zal daardoor de juiste klemtonen vinden die nodig zijn om onze jeugd de juiste inzichten te geven in het mentale aspect.

Wij verwachten geen wonderen, het mentale luik is een moeilijk gegeven. Het is echter wel onze bedoeling om de moeilijke momenten bespreekbaar te maken voor onze spelers, handvatten aan te reiken en stof te geven tot nadenken. in de eerste inleidende sessie zullen de volgende zaken aan bod komen:

– Wat is mentale training?
– Waarom is het belangrijk?
– Welke elementen gaan we trainen gedurende het jaar?
– Hoe gaan we dit doen?

We kijken ook concreet naar een eerste belangrijk element: het zetten van doelstellingen.

Jeugdspelers die wensen aan te sluiten kunnen dat indien ze 15 euro betalen per sessie. Sessie 1 gaat nu zaterdag door van 15.30 tot 17.00 in de Slachthuisstraat 13C te Turnhout. Elke maand zal er een sessie gegeven worden van 1,5 uur. Op de volgende datums staan de volgende sessies gepland: 26/10, 16/11, 14/12, 25/01, 1/02, 28/03, 25/04, 23/05

“The ability to continue moving when you are feeling scared, fearful or lazy is the sign of true mental strength.”
― Matthew Donnelly